Κατάργηση «επικυρώσημου» από 01.01.2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 03.01.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπενθυμίζεται ότι από 01.01.2017 καταργήθηκε το «επικυρώσημο». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4445/2016 «Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.δ.4114/1960 (Α’164) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ.8 […]

Κατάλογος δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες σωματείων (προθεσμία)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 03.01.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καλούνται οι συνάδελφοι  με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, που επιθυμούν να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι σε αρχαιρεσίες σωματείων και λοιπών συλλογικών οργάνων, (άρθρο 52 του Ν. 4446/2016) να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 13/01/2017, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον σχετικό κατάλογο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       […]

Σημαντικές αλλαγές σε δικαστικά τέλη, παράβολα και δικαστικά έξοδα (Ν. 4446/2016)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                        Λάρισα, 26.12.2016 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ […]

Σημαντικό: Κατάργηση ενσήμων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης από 01.07.2016 (ενημέρωση!)

Ενημέρωση 01.07.2016: Η διακίνηση και επικόλληση ενσήμων επικύρωσης (επικυρώσήμων) συνεχίζεται κανονικά έως την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου σύμφωνα με το κατωτέρω διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Εργασίας. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  Λάρισα, 30.06.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατάργηση ενσήμων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης  Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου 2016 καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ένσημα υπέρ της […]