Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής στα σεμινάρια επιμόρφωσης για δικηγόρους μη διαμεσολαβητές

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Λάρισα, 30 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία δηλώσεως συμμετοχής στα σεμινάρια επιμόρφωσης των συναδέλφων σχετικά με το ρόλο του  νομικού παραστάτη στην διαδικασία της διαμεσολάβησης παρατείνεται, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος,  μέχρι την Παρασκευή 4/5/2018.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΓΑ-ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ