Οι εκδότες της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας την Τρίτη 13.03.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 12/3/2018

Οι εκδότες της  Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου θα επισκεφθούν το Δικηγορικό Σύλλογο, την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 από τις 11.00 έως τις 15.00 για ενημέρωση των συνδρομητών και παρουσίαση στα μέλη του Συλλόγου σχετικά με τις  δυνατότητες  της Τράπεζας  Νομικών Πληροφοριών/Σχολιασμένης Νομολογίας ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, η οποία λειτουργεί με την υποστήριξη της Google. Η ίδια παρουσίαση θα γίνει στις 20.00 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκ της Γραμματείας