Προκήρυξη διαγωνισμού για ολοκλήρωση ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης πινακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Λάρισα, 14 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                          
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση:Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου
Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα
Πληροφορίες: Αντώνιος Δέλκος
Τηλ: 2410532044
FAX: 2410532042
E-mail:dslar@dslar.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης πινακίου, το οποίο θα αποτελείται από:

  • Τρεις (3) οθόνες διαγωνίου 55 ιντσών
  • Πέντε (5) οθόνες διαγωνίου 49 ιντσών
  • Οκτώ (8) Mini PC (INTEL NUC KIT, Core i5, 4GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Pro)
  • Αντίστοιχες βάσεις στήριξης
  • IP πολύπριζα (UbiquitymFimPower ή αντίστοιχων προδιαγραφών)
  • Καλωδίωση ηλεκτροδότησης
  • Καλωδίωση σύνδεσης Η/Υ με τις οθόνες (HDMI/displayports)
  • Καλωδίωση διασύνδεσης με προϋπάρχουσα δικτυακή υποδομή ΔΣΛ

Παρατηρήσεις:

Φύλλο με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών και τα προβλεπόμενα σημεία τοποθέτησης θα διατίθεται από τη γραμματεία μας καθημερινά στους ενδιαφερόμενους, όπως επίσης και κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου σε παρόμοιες προμήθειες και εγκαταστάσεις.

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών θα είναι η τιμή, ο χρόνος παράδοσης, η διάρκεια εγγύησης, τυχόν υπέρτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, η διάρκεια προτεινόμενης δωρεάν τεχνικής υποστήριξης.

Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση, εγκατάσταση και επιτυχή διασύνδεση του συστήματος με την προϋπάρχουσα δικτυακή καλωδίωση.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από το Προεδρείο του ΔΣΛ.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, όπως καταθέσουν σε σφραγισμένους φακέλους την προσφορά τους έως και την 26.09.2017 στη γραμματεία του ΔΣΛ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ