Ανάρτηση καταλόγου δικηγόρων με δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες ΔΣΛ της 26.11.2017

ΔΙΚΗΓOΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λάρισα, 30.09.2017

Αναρτάται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων στο συνημμένο αρχείο ο κατάλογος δικηγόρων με δικαίωμα ψήφου και εκλογής στις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας της 26ης Νοεμβρίου 2017. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ 26.11.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ