Προκήρυξη διαγωνισμού ΔΣΛ για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος (προθεσμία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Λάρισα, 9 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                          Αριθμ. πρωτ.  14
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση:Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου
Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα
Πληροφορίες: Αντώνιος Δέλκος
Τηλ: 2410532044
FAX: 2410532042
E-mail:dslar@dslar.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ενός καινούργιου ασπρόμαυρου φωτοτυπικού μηχανήματος με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

  • Ταχύτητα τουλάχιστον 45 σελίδων/λεπτό
  • Αυτόματος τροφοδότης τουλάχιστον 100 φύλλων
  • Χωρητικότητα κασετών τουλάχιστον 1000 φύλλα
  • Έλεγχος χρηστών
  • Εκτύπωση διπλής όψης
  • Ανάλυση 1200Χ1200 dpi
  • Δυνατότητα ασύρματης/ενσύρματης δικτύωσης.

Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου σε παρόμοιες προμήθειες. Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος στον ΔΣΛ, καθώς και η επίδειξη λειτουργίας-εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΣΛ στη χρήση του. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση θα είναι η τιμή, το ολικό κόστος χρήσης (αναλώσιμα-ανταλλακτικά-συντήρηση)/σελίδα, τα πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά, η διάρκεια εγγύησης, η διάρκεια προτεινόμενης δωρεάν τεχνικής υποστήριξης, η συχνότητα προγραμματισμένης συντήρησης και ο χρόνος παράδοσης. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση, εγκατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του μηχανήματος εκ μέρους του προμηθευτή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από το Προεδρείο του ΔΣΛ και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, όπως καταθέσουν σε σφραγισμένους φακέλους την προσφορά τους έως και την 20.01.2017 στη γραμματεία του ΔΣΛ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ