Έναρξη λειτουργίας ασυρμάτου δικτύου (wifi) στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εναρξη Λειτουργίας WiFi στο Δικαστικό Μέγαρο

 Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα τίθεται σε λειτουργία, στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, το ασύρματο δίκτυο πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi). Το δίκτυο καλύπτει επαρκώς το σύνολο των χώρων Δικαστικού Μεγάρου (πλην του 2ου υπογείου ορόφου).

Η εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου πραγματοποιήθηκε με μέριμνα και δαπάνες του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, στα πλαίσια της εκ μέρους του προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχομένων προς τα μέλη του υποδομών και δυνατοτήτων, αφού ακολουθεί χρονικά την ανακαίνιση και την πρόσφατη παράδοση σε χρήση των δύο αιθουσών αναμονής δικηγόρων στο δεύτερο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου, την οποία και συμπληρώνει.

Ο κωδικός σύνδεσης στο δίκτυο, θα κοινοποιηθεί στα μέλη μας με sms που θα τους αποσταλεί. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο θα τους γνωστοποιείται και κάθε μελλοντική τυχόν αλλαγή του. Με το ίδιο sms θα κοινοποιηθεί και ο κωδικός σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο (wifi) του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας,  που έως τώρα λειτουργούσε ελεύθερα.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                   ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ