Πρόσκληση για βιβλιοδέτηση περιοδικών Βιβλιοθήκης ΔΣΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 30 Οκτωβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 513.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 – 41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες : Αντώνιος Δέλκος
Τηλέφωνο :2410532037
FAX : 2410532042
E-mail: dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες και αποδεδειγμένα έμπειρους βιβλιοδέτες-τυπογράφους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του έργου βιβλιοδέτησης νομικών περιοδικών και συγγραμμάτων των τελευταίων δύο (2) ετών. Το σχετικό έγγραφο με πληροφορίες για τον όγκο των προς βιβλιοδέτηση συγγραμμάτων μπορούν να παραλάβουν από τη Διεύθυνση του Δ.Σ.Λ. έως και την 6.11.2013 και κατόπιν να καταθέσουν σε σφραγισμένους φακέλους την οικονομική και τεχνική τους προσφορά (τεχνική υπό την έννοια του τύπου βιβλιοδέτησης, χρώματος, πιθανής ύπαρξης χρυσοτυπίας κ.ο.κ.) έως και τις 18.11.2013.

Απαράβατος όρος είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του υποψηφίου σε παρόμοιο αντικείμενο. Ως βασικά κριτήρια τίθενται τα εξής:

α) Η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. δερματόδετοι τόμοι, εξωτερική χρυσοτυπία κ.ο.κ)

β) Η ταχύτητα παράδοσης των βιβλιοδετημένων τόμων &

γ) Η αποδοχή του όρου της τμηματικής καταβολής και εξόφλησης μόνον κατόπιν της παραδόσεως και παραλαβής και του τελευταίου τόμου που θα βιβλιοδετηθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ    ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ