Αίτημα ΔΣΛ προς Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για έκδοση γνωμοδότησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Λάρισα  27 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                   Aριθμ. πρωτ. 116
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση  : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 –   41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες  : Αντ.Δέλκος
Τηλέφωνο       : 2410532037
FAX  : 2410532042
E-mail             : dslar@dslar.gr

Προς : Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κ. Νίκη Μπόλη

Θέμα : Αίτημα περί έκδοσης γνωμοδότησης

Κατά τις συναλλαγές δικηγόρων-μελών του Συλλόγου μας με Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες της περιφέρειάς μας, παρατηρήθηκαν δυσχέρειες και απροθυμία των εκάστοτε αρμοδίων υπαλλήλων σχετικά με τη χορήγηση εγγράφων, στα οποία δικαιούνται πρόσβαση και γνώση οι εντολείς που τους αναθέτουν την επιμέλεια και διεκπεραίωση υποθέσεών τους.

Τούτο, έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών και των νομικών παραστατών τους καθώς και την καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.
Προκειμένου να παύσει η συγκεκριμένη δυσλειτουργία και να μην αναφύονται έριδες μεταξύ του κοινού, των πληρεξουσίων δικηγόρων και των δημοσίων υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως εκδώσετε γνωμοδότησή σας σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει την κρίση περί του εννόμου συμφέροντος χορήγησης εγγράφων (ή αντιγράφων τους) από τις Δημόσιες Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ προς τους πολίτες που δικαιούνται να λάβουν γνώση και κατοχή τους και παραγγείλετε την εφαρμογή της προς τις δημόσιες υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας.
Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                   ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ