Αναστολή λειτουργίας εταιρίας Ευαγγ. Καλούση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διακοπή λειτουργίας για την εταιρεία του Ευαγγ. Καλούση

Μετά από προσφυγή 18 Δικηγορικών Συλλόγων το Ειρηνοδικείο Αθηνών αποφάσισε σήμερα την αναστολή λειτουργίας της νομικής εταιρίας του Ευάγγελου Καλούση.