Ανακοίνωση σχετικά με μετ” αναβολή προσδιορισμό εργατικών υποθέσεων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα 28 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με τις εργατικές αγωγές

Το Δ.Σ. του Δικηγορικό Συλλόγου Λάρισας, ανταποκρινόμενο στην εύλογη δυσφορία συναδέλφων και πολιτών για τη μεγάλη καθυστέρηση στον προσδιορισμό των εργατικών αγωγών που απευθύνονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας, αναζήτησε τρόπους επίλυσης του ζητήματος.
Κατόπιν επαφών που έγιναν με τον Διευθύνοντα το Εφετείο Λάρισας κ. Αθανάσιο Καγκάνη και τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο κ. Χαρίκλεια Λυρίτση, κατέστη εφικτή μία διορθωτική κίνηση στην όλη διαδικασία, την οποία κατ’αρχήν κρίνουμε σημαντική, συνισταμένη στο ότι οι μετ’αναβολήν συζητήσεις (επί πρωτοείσακτων αγωγών) θα προσδιορίζονται πλέον πολύ συντομότερα, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα ξεπερνά του 3-4 μήνες. Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι εφικτή η χορήγηση 2ης αναβολής επί εργατικών αγωγών.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                       ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ