Αντιπρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε. ο Δ. Κατσαρός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατά τη σημερινή συγκρότηση σε σώμα του νεοκλεγέντος Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., ο πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. κ. Δημήτριος Κατσαρός εξελέγη στη θέση του Αντιπροέδρου για τα επόμενα τρία έτη.