Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού Πρωτοδικείου Λάρισας (α” συζήτηση συν/κού διαζυγίου)

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας
Λάρισα 14 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, κατόπιν αποδοχής σχετικού αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ., τροποποιήθηκε ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του Πρωτοδικείου Λάρισας όσον αφορά την α’ συζήτηση των συναινετικών διαζυγίων, με σκοπό την επίσπευσή τους, επ’ ωφελεία δικηγόρων και διαδίκων πολιτών.


Συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 420/2011 Πράξης της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας κ. Χαρίκλειας Λυρίτση, ορίζεται ότι :
«Από 1-12-2011, κάθε εργάσιμη Παρασκευή του μήνα και ώρα 11.00, θα λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση για την α΄ συζήτηση των αιτήσεων έκδοσης συναινετικών διαζυγίων, που έχουν κατατεθεί μέχρι ώρα 15.00 της προηγούμενης ημέρας ».
Στην ανωτέρω πράξη καθορίζονται και λοιπά ενδιαφέροντα ζητήματα περί της εκδίκασης εφέσεων κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κατσαρός                          Τρύφων Τσάτσαρος

Ολόκληρο το κείμενο της σχετικής Πράξης της Διευθύνουσας του Πρωτοδικείου Λάρισας ΕΔΩ