Η/Υ στη Βιβλιοθήκη ΔΣΛ – Ασύρματο internet στο Μέγαρο Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα 15 Ιουνίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους:

α) Στη βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Λ. έχουν εγκατασταθεί και τεθεί στη διάθεσή τους τρεις (3) Η/Υ με πρόσβαση στο internet και

β) Εντός του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας λειτουργεί ασύρματη σύνδεση με το internet (Wi-Fi hot spot) με ελεύθερη πρόσβαση.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων είναι ακόμη δοκιμαστική, εφόσον δεν ολοκληρώθηκε η επίσημη παραλαβή τους από τον Δ.Σ.Λ.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ